Mgr. Petr Gala

advokátní kancelář

Úschovy

Advokátní kancelář provádí úschovy finančních prostředků.

Důvody advokátní úschovy

Advokátní úschova slouží k tomu, aby jedna smluvní strana měla jistotu, že jí bude uhrazena cena za jí poskytnuté služby nebo zboží, a druhá smluvní strana měla jistotu, že tato cena bude uhrazena až v okamžiku, kdy zboží nebo služby budou skutečně poskytnuty a ne dříve. Smluvní strany mají díky advokátní úschově výrazně větší zajištění pro případ, že druhá smluvní strana své plnění dle smlouvy neposkytne.

Advokát – schovatel  vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění smlouvy zavázanou smluvní stranou.

Výhody advokátní úschovy

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je advokátní úschova pro účastníky smlouvy většinou finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální, přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních smluv mezi smluvními stranami.

Nejčastější případy advokátní úschovy

Advokátní úschova je velmi často využívána při převodech nemovitostí, při převodech podniků či při převodech akcií a obchodních podílů apod.

Vzhledem k flexibilitě a rychlosti poskytování služeb je advokátní úschova výhodnou alternativou také pro všechny realitní kanceláře.

Forma advokátní úschovy

Smlouva o úschově musí mít vždy písemnou podobu a finanční prostředky musí být složeny na bankovní účet, který je označen jako účet advokátní úschovy. V případě, že jsou do úschovy vkládány prostředky v hotovosti (maximálně do výše 270.000,- Kč), je advokát povinen tyto prostředky bez zbytečného odkladu vložit na účet advokátní úschovy u banky.

Odměna za provedení advokátní úschovy

Odměna za provedení advokátní úschovy se standardně vypočítává dle advokátního tarifu. V případě, že jsou advokátní kanceláří poskytnuty ještě další služby související s advokátní úschovou, potom je zpravidla poskytnuta výrazná sleva nebo je provedení advokátní úschovy zcela zdarma.

Informace České advokátní komory o úschově finančních prostředků