Mgr. Petr Gala

advokátní kancelář

Publikační činnost

Nabývání nemovitostí v České republice cizinci, článek vyšel dne 10.11.2010 v časopise Daňová a hospodářská kartotéka, 18. Ročník, číslo 22, vydávaném nakladatelstvím LINDE PRAHA a. s.

Nejvyšší soud vysvětlil několik otázek týkajících se dividendy, článek vyšel dne 13.10.2010 v časopise Daňová a hospodářská kartotéka, 18. Ročník, číslo 20, vydávaném nakladatelstvím LINDE PRAHA a. s.

Neplatnost usnesení valné hromady po zápisu přeměny do obchodního rejstříku, článek vyšel dne 11.7.2009 v časopise Právní rozhledy, 17. Ročník, číslo 13/2009, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck

Konkurenční doložka a její použití v praxi, článek vyšel dne 13.4.2011 v časopise Daňová a hospodářská kartotéka, 19. Ročník, číslo 8, vydávaném nakladatelstvím LINDE PRAHA a. s.