Mgr. Petr Gala

advokátní kancelář

Představení

Petr Gala je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 12708.

Studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze úspěšně ukončil v roce 2006.

Po ukončení studií zahájil svou činnost jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři úzce spolupracující s poradenskou společností TACOMA (znalecký ústav – oceňování, daňové poradenství, auditorské služby, účetní a mzdové poradenství atd.). V rámci této praxe se zaměřoval především na obchodní právo, ale i na poskytování průběžného právního poradenství ze všech oblastí včetně zastupování klientů před soudy.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek a zápisu do seznamu advokátů v roce 2009 Petr spolupracoval s českými advokátními kancelářemi, kde se zabýval především poskytováním průběžného právního poradenství českým i zahraničním podnikatelským subjektům. V rámci této praxe se zabýval zejména obchodním a občanským právem, tzn. závazkovým právem, právem obchodních společností, právem nemovitostí a stavebním právem, právem cenných papírů atd.

Od roku 2010 je Petr činný jako samostatný advokát, byť v některých případech spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi a advokáty.

Během svého studia na gymnáziu strávil Petr jeden rok ve Spolkové republice Německo (Gymnasium Oesede, Georgsmarienhütte) a následně během svého studia na právnické fakultě absolvoval Petr dva semestry ve Spolkové republice Německo (Juristische Fakultät, Technische Universität Dresden) v rámci programu Erasmus.

Vzhledem k tomu je Petr schopen jednat, vést korespondenci i sepisovat právní a obchodní dokumenty vedle svého mateřského českého jazyka rovněž v jazyce německém.

Zápis Petra Galy v seznamu advokátů